Đây trang trí thêm sáo

Dây Trang Trí Thêm Tiêu Sáo

Giá 20k

 Ý nghĩa: giúp trừ tà ,hóa giải sao xấu và phát tài phát lộc.
+ Cách sử dụng: treo ở tay nắm cửa , tủ Thần tài , két sắt , treo lên sáo trúc

Đăng nhận xét

0 Nhận xét