Màng rung Tàu-đùng để dán màng rung của sáo tàu (Dizi) để tạo tiếng rung đặc trưng của tàu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét